Fri, Apr 17, 2009 - Page 2 News List

SURVIVAL CHINESE

We are now approaching Taoyuan airport.

我們即將抵達桃園機場。

(wo3 men5 ji2 jiang1 di3 da2 tao2 yuan2 ji1 chang3)

This story has been viewed 1462 times.
TOP top