Thu, Feb 19, 2009 - Page 2 News List

Survival Chinese

I need to borrow $10,000 until payday.

我要借一萬塊,等我領薪水再還。

(wo3 yao4 jie4 yi2 wan4 kuai4, deng2 wo2 ling3 xin1 shui3 zai4 huan2)

This story has been viewed 1822 times.
TOP top