Survival Chinese

Thu, Jan 25, 2007 - Page 2

Yankees pitcher Wang Chien-ming is my idol.

洋基隊的投手王建民是我的偶像。

(yang2 ji1 dui4 de5 tou2 shou3 wang2 jian4 min2 shi4 wo3 de5 ou3 xiang4)